Powrót do strony Chrystianofobia
16 października 2020


Gość Niedzielny: Chrystianofobia po polsku

W uznawanym za ostoję katolicyzmu kraju zdarzają się przypadki dyskryminacji chrześcijan. Potwierdzają to dane przedstawione w monografii „Wolność religijna. Wybrane zagadnienia”. Z lektury wydawanych co dwa lata raportów „Prześladowani i zapomniani” wynika, że co roku ok. 350 mln wyznawców Chrystusa jest poddawanych różnym formom dyskryminacji. Nasi bracia w wierze nie mogą gromadzić się na wspólnej modlitwie, księża za działalność duszpasterską trafiają do więzień. Utrudnianie praktykowania wiary w takich krajach jak Korea Północna, Syria czy Iran coraz częściej przekształca się w krwawe represje. Z danych opublikowanych przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie w 2013 r. wynika, że na świecie co 5 minut ginie jeden chrześcijanin.

 

Całość artykułu: Chrystianofobia po polsku (gosc.pl)

 

 

 

 

Zdjęcie: Czarny protest kobiet w Bydgoszczy pod siedzibą kurii 23 marca 2018.
KAMIL KIEDROWSKI /REPORTER/EAST NEWS / za Gość Niedzielny