Powrót do strony Busol@ inspiruje
14 kwietnia 2023


Uczestnicy busolowych konferencji i warsztatów przeciwko przemocy i wykluczeniu społecznemu, czyli wiosenna #eduAkcja

Jesteśmy zgodni: przemocy mówimy NIE! Jak podkreślają nauczycielki, które zorganizowały wiosenny happening przeciwko przemocy w naszym centrum wiosnę rozpoczęliśmy od akcji profilaktycznej, której celem było pokazanie, że nasi uczniowie chcą żyć w świecie bez przemocy i agresji. Sprzeciwiamy się każdej jej formie. Młodzież naszej szkoły przygotowała plakaty i odpowiednią charakteryzację, aby jeszcze mocniej podkreślić, że nie ma zgody na przemocowe zachowania. Tak przygotowana przeszła dzielnicą Mościce, aby w publiczny sposób wyrazić swoje przekonania a także zachęcić innych do ochrony ofiar przemocy.

zdjęcia: CKZIU Tarnów/FB