Powrót do strony Busol@ inspiruje
20 października 2023


I Młodzieżowa Gra Terenowa Protestu Przeciwko Przemocy za nami

W dniu 13 października w samym centrum Tarnowa, odbyła się młodzieżowa gra terenowa, której celem była manifestacja haseł związanych z ruchem Protestu Przeciwko Przemocy. Zwycięską drużyną okazała się reprezentacja IV Liceum Ogólnokształcącego z Tarnowa.

I Młodzieżowa Gra Terenowa