Powrót do strony Busol@ inspiruje
26 kwietnia 2023


Busolowi nauczyciele inspirują młodzież do działań!

Projekt Busol@ to projekt o niezwykłej mocy, ponieważ konferencje i szkolenia w których uczestniczą pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy przekłada się na konkretne działania w pracy z młodzieżą. Tym razem też tak było. Nauczyciele z tarnowskiego CKZiU zachęcili grupę młodzieży do pomocy rodzinie z Ukrainy. Wszystko to w ramach edukacji, która miała na celu pokazanie postaw, które nie wykluczają nikogo ze społeczeństwa. Młodzi ludzie chętnie przystąpili do porządkowania domu. Jak sami podkreśli, był to czas nie tylko fizycznej pracy, ale przede wszystkim cieszyli się, że dzięki niej ktoś konkretny otrzyma pomoc a także przekonanie, że w ich mieście nie będzie wykluczony i samotny.