Powrót do strony Blog
12 stycznia 2023


Jakie reakcje powinny zachodzić w środowisku domowym, aby zabezpieczyć dziecko przed wykluczeniem?

rodowisko to miejsce naturalnego rozwoju to grupa ludzi żyjących lub pracujących w podobnych warunkach, a przede wszystkim „zespół czynników chemicznych, biologicznych i fizycznych umożliwiający zachodzenie jakichś reakcji”. Jakie reakcje powinny zachodzić w środowisku domowym, aby zabezpieczyć dziecko przed wykluczeniem? Odpowiedź zawarta jest już w samej definicji: fizyczność, obecność osób mieszkających pod jednym dachem uczy nie tylko poszanowania dla drugiej osoby ale też świadomości, że każdy pa prawo inaczej myśleć. W sytuacji zagrożenia najbliższe osoby są doskonałym „narzędziem” rozładowania napięcia poprzez przytulenie, pocałunek uśmiech. Fizyczna bliskość z dzieckiem daje mu poczucie dużego bezpieczeństwa, a bliskość z partnerem daje dziecku obraz, który chce kopiować. To modelowanie zachowań jest głównym czynnikiem wychowawczym. Adekwatne zachowania nie wymagają tak dużego wzmacniania. Oprócz bliskości fizycznej bardzo ważna jest bliskość emocjonalna, a przede wszystkim szacunek do tego co i dlaczego myślą dzieci. Młody człowiek niejako z definicji będzie przeciwstawiał się dorosłym i sprawdzał lub przesuwał granice. Jest to wręcz konieczne dla jego prawidłowego rozwoju.

Rodzina jest systemem naczyń bardzo ściśle ze sobą powiązanych. Można to porównać z mostem linowym. Każda lina jest ważna dla zachowania stabilności mostu. Są liny główne (rodzice) i te które nie odpowiadają za cały most, ale powodują, ze jest on stabilniejszy. Dodatkowo inaczej zachowuje się most gdy ktoś próbuje się przez niego przeprawić, gdy nakłada na niego dodatkowe obciążenie. Świadomość tego, że rodzice to główne liny, które nadają kształt całej konstrukcji, powinien towarzyszyć rodzicom w codziennym procesie wychowywania dziecka. Rodzina (most) jest poddawana nieustannym „próbom wytrzymałościowym”, które udaje się przetrwać tylko dlatego, że nieustannie dbamy o tą konstrukcję. Nawet uszkodzenie najmniejszego elementu może doprowadzić do dużej awarii, dlatego nie ma tu elementów nieważnych.

Uszkodzenie głównej liny niszczy most bezpowrotnie. Nawet jak uda się go kiedyś odbudować, to już będzie inny most. System rodzinny przenosi wszystkie występujące w nim zdarzenia na wszystkich domowników. Przy tych negatywnych na ogół dłużej się koncentrujemy, to taka nasze cecha narodowa – zamartwianie. Ważne, żeby mieć świadomość, że każde nawet najtrudniejsze wydarzenie ma swój koniec, a przetrwać pomagają pozytywne doświadczenia i wspomnienia wspólnie spędzonego czasu.

 

Autor: Krystian Sroka