Powrót do strony Blog
25 grudnia 2022


Great resignation – Czy to znak naszych czasów? Jak nie stracić sensu w życiu zawodowym i mieć poczucie spełnienia.

Za parę chwil Nowy Rok 2023. wszyscy zastanawiamy się jaki on będzie? Co przyniesie, czy sytuacja z wojna w Ukrainie szybko się zakończy, co z inflacją i wzrostem cen? Wiele jest w naszym społeczeństwie obaw i lęków. Wszystko przez odczuwalny także od pandemii brak bezpieczeństwa i stabilizacji. Jesteśmy po pandemii i wybuchu wojny w Ukrainie innym już społeczeństwem? Inaczej już myślimy. Coraz częściej słyszymy, że nie można nic planować, bo nie wiadomo jak to wszystko będzie. Zmienił się także rynek pracy, zmieniły się oczekiwania pracodawcy jak i samym pracowników. Jacek Kędzior, prezes Ernst&Young, którego gościliśmy na tegorocznym Festiwalu Filmowym Vitae Valor. Podzielił się swoimi doświadczeniami, związanymi z rynkiem pracy, trendami, które są widoczne i zjawiskami, które powoli acz nieubłaganie do nas docierają. Jednym z takich trendów jest tzw.: great resignation, czyli wielka rezygnacja.

Wielka Rezygnacja oznacza to często, że osoby rezygnują z pracy, nie mając innej perspektywy pracy. Najczęściej wiąże się to z ich wyczerpaniem, utratą poczucia sensu, potrzebą zadbania o siebie.  Współcześnie obserwujemy właśnie globalny trend zmiany pracy. Jak podkreśla się zapalnikiem był epidemiologiczny kryzys, który od trzech lat dokonał rewolucji na rynku pracy. Wiele osób odczuwa lęk i bezradność wobec tego zjawiska. Wielu dotychczas zadowolonych ze swojej formy zatrudnienia zaczęło odczuwać dyskomfort pracy. Stało się to przyczyną zmiany w podejściu do wykonywanych obowiązków. W pierwszym roku po wybuchu pandemii za oceanem pracę zmieniła ponad jedna czwarta zatrudnionych, a teraz robi to już jedna trzecia. Według raportu Instytutu Gallupa tylko 14% Europejczyków jest zaangażowanych w pracę.

Do Polski także dotarł ów trend na wielką rezygnację z pracy zawodowej lub całkowite zmienienie jej formy. Coraz częściej decydujemy się zwolnienie z pracy, nie mając w zanadrzu innej perspektywy.Eksperci, którzy analizują współczesny rynek pracy wyraźnie stwierdzają, że brak społecznego poczucia bezpieczeństwa spowodowało, że nie myślimy już w kategorii, że praca, którą aktualnie wykonujemy jest pracą, która będzie wykonywana do emerytury. Wiemy, że już tak nie będzie, że model w którym pracowali nasi rodzice już nie obowiązuje. Jesteśmy poddawani ciągłym procesom zmiany.

 Niebezpiecznym zjawiskiem jest wielka rezygnacja nie tylko w obszarze życia zawodowego, ale także osobistego. Niestety coraz częściej to jednak obserwujemy. Jak zatem nie strącić wiary w sens tego, co się robi? Odpowiedź jest bardzo szeroka: należy szukać wciąż własnej drogi i żyć w zgodzie z samym sobą. Rozeznawać swoje potrzeby a co wydaje się chyba najważniejsze wiedzieć, czy w pracy zawodowej wykorzystuję cały swój potencjał  a przede wszystkim swoje talenty.

 

Autor: M. Lazarczyk, M. Figas