Powrót do strony Blog
30 grudnia 2023


Cztery podstawowe moduły wywiadu motywacyjnego. Czym one są i jakie jest ich znaczenie?

Wywiad Motywujący wymaga czterech kluczowych umiejętności komunikacyjnych, które wspierają i wzmacniają proces wywoływania rozmowy o zmianie, znany również jako OARS (Open-ended questions – Affirmation – Reflective listening – Summarising):  Pytania otwarte (ang. Open-ended questions) – pozwalają nam dowiedzieć się więcej o perspektywie drugiej osoby i jej pomysłach na zmianę. Mają one również kluczowe znaczenie w budowaniu i wzmacnianiu relacji opartej na współpracy.: - „Kto?” - „Co?” - „Kiedy?” - „Gdzie?” - „Dlaczego?” -> „Opowiedz mi o...?” Np.: - „Co możesz zrobić, aby upewnić się, że na czas przygotujesz się do egzaminu/ opracujesz umówiony projekt?” - „Jakie są rzeczy, które możesz zrobić, aby regularnie się uczyć/wykonywać umówione zadania?”  Potwierdzenie (ang. Affirmation) - podczas rozmowy słuchajmy i zapamiętujmy dobre przykłady podejmowanych dotychczas decyzji zarządzania sobą i zmiany zachowania, które możemy później przywołać na potwierdzenie, możliwości dokonywania zmian i osiągania wyznaczanych celów. - „Co jest dla Ciebie w tej chwili najważniejsze?” - „Co może pomóc Tobie w wytrwaniu w zmianie?”  Refleksyjne słuchanie (ang. Reflective listening) - słuchanie bywa najtrudniejszą częścią wywiadu motywującego, więc wykorzystaj swoje umiejętności, aby słuchać uważnie i „intuicyjnie” – zwracaj uwagę na istotne części rozmowy, najczęściej niedopowiedziane. - „To, co słyszę, że mówisz, to...”  Podsumowanie oraz udzielanie informacji zwrotnych (ang. Summarising) - podsumuj wszystkie mocne strony, którymi podzieliła się z Tobą druga osoba, a także kroki działania, które zostały omówione: - „Opowiedz mi o swoich planach.” - „Co jeszcze zrobisz?” To, co ludzie mówią o zmianie, pozwala przewidzieć późniejsze zachowanie, ponieważ odzwierciedla motywację i zaangażowanie w zmianę. Kiedy w takiej rozmowie wysuwane są argumenty przeciwko zmianie, można je określić jako stawianie oporu, co powoduje w konsekwencji mniejsze zmiany. Obecnie potwierdzone zostało, że skuteczne modelowanie procesu zmiany zachowania wymaga systematycznego podejścia opartego na etapach, które obejmuje najpierw ocenę gotowości do zmiany, a następnie zastosowanie strategii motywacyjnych ukierunkowanych na kontekst zmiany określony przez etap gotowości osoby szukającej wsparcia. Wywiad Motywujący staje się skuteczną formą rozmowy, gdy stosujemy go jako technikę zwiększania poczucia własnej skuteczności. Wówczas okazuje się, iż zasiewając ziarna możliwości dokonania zamiany, zmiana staje się możliwa. Wywiad (rozmowa) Motywujący stanowi swoisty proces współpracy polegający na starannym kultywowaniu przekonania drugiej osoby o jej zdolności do osiągania celów. Istotnym staje się nie pytanie – Czy jesteś zmotywowany?; ale – Co Ciebie motywuje? Autor: Łukasz Wojtacha