Powrót do strony Audio
11 czerwca 2023


Odcinek 65: Chrystianofobia jako narzędzie

Gościem kolejnej audycji poświęconej chrystianofobii jest Iwona Zielonka, biblistka i ewangelizatorka. Rozmowa tego odcinka skupiać się będzie wokół chrystianofobii jako narzędzia.

 

 

 

 

 

Cykl audycji współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.