Aktualności

Granty dla inicjatyw społecznych. Zgłoś się!
W ramach projektu Busol@ realizowanego przez tarnowską Fundację Alegoria będzie można skorzystać z finansowych grantów, które przewidziane są dla 20 inicjatyw, których nadrzędnym celem jest poprawa jakości funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Maksymalny poziom wsparcia to 4 000 zł. Fundacja czeka na zgłoszenia.
Rusza Verbi Valor Inspiratorium.
Zapraszamy na spotkanie we wtorek 17 czerwca 2020 od godz. 18:00 do siedziby Fundacji Alegoria.