Powrót do strony Aktualności
1 czerwca 2023


Ochrona dzieci przed przemocą – kampania Ministerstwa Sprawiedliwości i UNICEF

Celem kampanii jest edukacja dzieci i dorosłych, by jak najwcześniej rozpoznawać i skutecznie zwalczać przemoc. Ochrona dzieci i rodziny jest nadrzędnym celem Ministerstwa Sprawiedliwości. Ostatnie lata przyniosły ogromne zmiany systemu ochrony najmłodszych. Nadrobiliśmy całe dekady prawnych zaniedbań – podkreślił Marcin Romanowski. Punkt zwrotny. Punktem zwrotnym okazała się ustawa antyprzemocowa z 2020 roku. Dzięki niej Polska dołączyła do grona państw o najwyższych standardach ochrony ofiar przemocy domowej, w tym dzieci. Dzięki nowym przepisom, które m.in. wprowadziły nakaz sprawcy przemocy do natychmiastowego opuszczenia mieszkania, ocalono przed przemocą ponad 10 tysięcy rodzin. W każdej z nich świadkami lub ofiarami przemocy byli najmłodsi – dodał wiceminister

Za kilka tygodni wejdzie też w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości tzw. ustawa antyprzemocowa 2.0, która rozszerza zakres ochrony ofiar przemocy, w tym dzieci. Sprawcy tej przemocy nie będą mieli wstępu do szkół, ośrodków sportowych czy rekreacyjnych, nie będą mogli nękać dzieci przez telefon czy internet.

Wiceminister przypomniał, że w bieżącą, profesjonalną pomoc najmłodszym ofiarom przemocy włącza się Sieć Pomocy Pokrzywdzonym, prowadzona w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z zewnętrznymi ekspertami prowadzi prace nad stworzeniem ogólnopolskiej strategii walki z przestępczością seksualną wobec dzieci, której wynikiem jest Krajowy Plan Działania na rzecz ochrony dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym.  

Ponadto, 12 maja do Sejmu złożony został projekt poselski mający usprawnić system ochrony najmłodszych przed przemocą.  Chodzi o wprowadzenie do polskiego prawa m.in. procedury serious case review, tak by każdy przypadek śmierci lub okrutnego traktowania dziecka został dokładnie przeanalizowany, również pod kątem systemowych zaniedbań. Rozszerzony zostanie też obowiązek regularnych szkoleń z zakresu psychologii oraz komunikacji z dziećmi dla sędziów rodzinnych.

Oddać głos dzieciom

O szczegółach wspólnej ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na rzecz zwalczania przemocy wobec dzieci mówiła Szefowa ds. Ochrony Dzieci w Biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce Milena Harizanova.

- Przemoc wobec dzieci przybiera różne formy. Ma ona miejsce we wszystkich krajach. Ale żadna przemoc wobec dzieci nie może być usprawiedliwiana, a każdej przemocy wobec dzieci można zapobiec – powiedziała Milena Harizanova, Szefowa ds. Ochrony Dzieci w Biurze UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. - Dziękuję Ministerstwu Sprawiedliwości i Ministrowi Romanowskiego za połączenie naszych sił w zapowiedzianej dziś, w Dniu Dziecka, kampanii "Twój głos jest kluczem w walce z przemocą". Kampania promuje dostępne usługi ochrony dzieci. Zapraszam również nowych partnerów, organizacje pozarządowe i działaczy młodzieżowych do przyłączenia się i wsparcia naszej kampanii. Aby położyć kres przemocy wobec dzieci, musimy działać razem.

Kampania – m.in. materiały informacyjne, spoty, debaty ekspertów i reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego, a także planowana na wrzesień konferencja -  mają podnieść świadomość na temat różnych form przemocy stosowanych wobec dzieci.

Materiały zostały przygotowane po polsku i ukraińsku. Od 2022 r. Ministerstwo Sprawiedliwości i UNICEF współpracują też w ramach porozumienia dotyczącego ochrony praw najmłodszych uchodźców z Ukrainy, którzy razem ze swymi rodzinami na nowo budują swe życie w Polsce.

Jak jedna drużyna

W konferencji Marcina Romanowskiego i Mileny Harizanovej wziął udział 17-letni Janek Gawroński rozwijający się w spektrum autyzmu z niepełnosprawnościami sprzężonymi, który mówił o tym, że osoby z niepełnosprawnościami nadal mają problemy z dostępem do sądu. Wyraził też nadzieję, że wszyscy zaangażowani w kampanię przeciwko przemocy wobec dzieci będą działać „jak jedna drużyna”.

 

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości