Verbi Valor

Verbi Valor Inspiratorium: 26.11.2020: "Jak pomagać rodzinie oraz środowisku edukacyjnemu budować kulturę relacji, dialogu i wzajemnego wspierania się?"
W swoim warsztacie Łukasz Wojtacha przedstawił różne metody i sposoby, które ułatwiają budowanie dobrej i przyjaznej przestrzeni do wzajemnego wspierania się w rodzinie, ale nie tylko bowiem podane mechanizmy działają również i tyczą się innych obszarów.
Webinar: "Jak gadać, aby się dogadać, czyli o komunikacji rodzic nauczyciel"
Tematem webinaru, który przygotowała Agnieszka Bigos była komunikacja i próba szukania sposobu rozwiązywania sytuacji problemowych, które mogą zdarzyć się w środowisku szkolnym na linii: rodzic - nauczyciel. Jak podkreśliła prowadząca, wielokrotnie trzeba nauczyć się mechanizmów komunikacji, aby skutecznie podejmować rozmowę z rodzicem. Warto podkreślić, że A. Bigos to pedagog z 30-letnim doświadczeniem w pracy. Pasjonat komunikacji opartej na poszanowaniu drugiego człowieka i propagator kultury dialogu. W swojej pracy stosuje komunikację bez przemocy a także stara się przedstawiać, że najważniejsze jest dobro dziecka i każdemu, zarówno nauczycielowi jak i rodzicowi na tym zależy. Problem braku zrozumienia leży zatem po stronie niewłaściwie prowadzonej komunikacji. W swoim wystąpieniu właśnie na to zwróciła szczególną uwagę zachęcając jednocześnie wszystkich uczestników do podejmowania ciągłego dialogu z rodzicem.
Verbi Valor Inspiratorium: 24.11.2020, "Wsparcie nauczyciela, by mógł efektywnie pracować", Katarzyna Kazańska
Kolejne spotkanie w ramach Verbi Valor Inspiratorium. poprowadziła Katarzyna Kazańska - psycholog i trener, w swojej karierze pracuje zarówno z młodzieżą szkolną, jak i osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi oraz z nauczycielami i trenerami. Tematem, który przygotowała było zagadnienie szeroko rozumianego wsparcia nauczyciel w ich pracy zawodowej. Zwłaszcza aktualnie temat ten jest interesujący. Na czym polega bowiem wsparcie nauczycieli a w końcu kto ma ich wspierać, jakie są metody przeciwdziałania tzw. wypaleniu zawodowemu? Z takimi pytaniami i próbą odpowiedzi na nie próbowali zmierzyć się uczestniczy Verbi Valor Inspiratorium.
Verbi Valor Inspiratorium: 12.11.2020, 23.11.2020 "Kręgi Naprawcze"
W listopadzie w strefie online odbyły się dwa Inspiratoria Tomasza Bagińskiego na temat metody rozwiązywania konfliktów w rodzinie, szkole czy społeczności, którą są Kręgi Naprawcze. Metoda ta została opracowana przez Dominica Bartera w Stanach Zjednoczonych w latach 90-tych. O jej skuteczności świadczy fakt, że wprowadzona w szkole o bardzo wysokiej przestępczości - ponad 70 interwencji policji w ciągu roku - zmniejszyła znacznie jej nasilenie do interwencji. Podstawą teoretyczną metody jest idea Porozumienia Bez Przemocy M. Rosenberga. Więcej o tej metodzie na naszym blogu.
Verbi Valor Inspiratorium: 23.11.2020 "Kultura relacji w lokalnym środowisku z wykorzystaniem narzędzi online" Katarzyna Kozińska
Jak dbać o relację w świecie wirtualnym? Jak wygląda kultura relacji w środowisku lokalnym z wykorzystaniem różnych narzędzi online. Taką kwestię podnosiła na spotkaniu Katarzyna Kazańska - psycholog i trener, który w swojej karierze pracuje zarówno z młodzieżą szkolną, jak i osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi oraz z nauczycielami i trenerami.