Powrót do strony Verbi Valor
30 października 2021


Verbi Valor Inspiratorium: 27.09.2021 "Mini Mediacje - jak towarzyszyć dzieciom w konflikcie?

Konflikty są nieodłączną częścią życia, również w świecie dzieci. Minimediacje to sposób na towarzyszenie w konflikcie stworzony przez Katarzynę Dworaczyk. Bazuje na założeniach sprawiedliwości naprawczej, mediacji w duchu Porozumienia bez Przemocy oraz samego Porozumienia bez Przemocy Marshalla B.Rosenberga. Proces minimediacji to trzy kroki, które sprawiają, że dzieci stają się bardziej samodzielne, sprawcze, kreatywne i budują zaufanie do siebie. A my dorośli zyskujemy więcej tzw. „świętego spokoju”.

 ------------

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Verbi Valor Inspiratorium: 27.09.2021 "Mini Mediacje - jak towarzyszyć dzieciom w konflikcie?