Powrót do strony Verbi Valor
18 listopada 2020


Verbi Valor Inspiratorium: 17.11.2020, "Wsparcie nauczyciela, by mógł efektywnie pracować", Katarzyna Kazańska

Spotkanie poprowadziła Katarzyna Kazańska - psycholog i trener, w swojej karierze pracuje zarówno z młodzieżą szkolną, jak i osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi oraz z nauczycielami i trenerami. Tematem, który przygotowała było zagadnienie szeroko rozumianego wsparcia nauczyciel w ich pracy zawodowej. Zwłaszcza aktualnie temat ten jest interesujący. Na czym polega bowiem wsparcie nauczycieli a w końcu kto ma ich wspierać, jakie są metody przeciwdziałania tzw. wypaleniu zawodowemu? Z takimi pytaniami i próbą odpowiedzi na nie próbowali zmierzyć się uczestniczy Verbi Valor Inspiratorium.

Katarzyna Kazańska - psycholog, trener. W 2005 roku ukończyła psychologię na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, w tym samym roku uzyskała uprawnienia dydaktyczne w zakresie psychologii. Od ostatnich lat studiów prowadzi wsparcie psychologiczne dla różnych grup społecznych. W swojej karierze pracuje zarówno z młodzieżą szkolną, jak i osobami bezrobotnymi, niepełnosprawnymi oraz z nauczycielami i trenerami. Ukończyła również studia w zakresie doradztwa zawodowego, psychologii transportu, life coachingu, liczne kursy trenerskie i rozwojowe.
 

 

---

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Verbi Valor Inspiratorium: 17.11.2020 "Wsparcie nauczyciela, by mógł efektywnie pracować" , Katarzyna Kazańska