Powrót do strony Verbi Valor
6 października 2021


Verbi Valor Inspiratorium: 04.10. 2021 "Mini Mediacje - jak towarzyszyć dzieciom w konflikcie?

Minimediacje to sposób na towarzyszenie w konflikcie stworzony przez Katarzynę Dworaczyk. Bazuje na założeniach sprawiedliwości naprawczej, mediacji w duchu Porozumienia bez Przemocy oraz samego Porozumienia bez Przemocy Marshalla B.Rosenberga. Proces minimediacji to trzy kroki, które sprawiają, że dzieci stają się bardziej samodzielne, sprawcze, kreatywne i budują zaufanie do siebie. A my dorośli zyskujemy więcej tzw. „świętego spokoju”.

Beata Moczkowska - mediatorka NVC, facylitatorka Kregów Naprawczych, trenerka, coach. Jedna z fundatorek i wiceprezeska Fundacji 4 KROKI www.4kroki.org Jako mediatorka i facylitatorka wpiera ludzi w rozwiązywaniu konfliktów. Prowadzi warsztaty inspirując, jak się porozumiewać, aby pozostać w zgodzie ze sobą i zadbać o relacje. Bazuje na Nonviolent Communication (NVC), nazywanej „językiem życia”, której jest wielką entuzjastką i praktykiem. Widzi konflikty, jako naturalną część życia, a ich rozwiązywanie jako szansę na odbudowanie kontaktu i znalezienie rozwiązań uwzględniających potrzeby każdej ze stron. Marzy o tym, by dzieci uczyły się rozwiązywania konfliktów już od przedszkola.

Pasjonatka mediacji, Kręgów Naprawczych, a także minimediacji i Mikro Kręgów. Od grudnia 2017 współtworząc Fundację 4 KROKI, realizuje swoje marzenie o budowaniu świata, w którym ludzie potrafią się słyszeć, zrozumieć swoje intencje i znaleźć sposób, jak być w relacji mimo

Ukończyła dwa treningi z Kręgów Naprawczych z Tomaszem Bagińskim, w2021 uczestniczyła w 5-dniowych warsztatach prowadzonych przez twórcę Kręgów Naprawczych Dominika Bartera. Od 2017 prowadzi grupę ćwiczeniową dla facylitatorów w Łodzi. Absolwentka Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez Przemocy, szkoleń z zakresu mediacji cywilnych, karnych i rodzinnych. Wpisana na listę Ośrodka Mediacyjnego Fundacji 4 KROKI oraz listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Łodzi.

-----------------

 Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Verbi Valor Inspiratorium: 04.10. 2021 "Mini Mediacje - jak towarzyszyć dzieciom w konflikcie?