Powrót do strony Verbi Valor
18 maja 2021


Verbi Valor Inspiratorium: "Pozytywna dyscyplina w szkole i pzredszkolu" 17.05.2021

Sylwia Anderson - Hanney popularyzuje w naszym kraju zasady pozytywnej dyscypliny. Poprowadziła ona kolejny już warsztat z tej metody, który świetnie sprawdzi się zarówno w szkole jak i pzredszkolu. Pozytywna dyscyplina jest zmianą myśłenia w sposobie podejścia do dziecka/ucznia w którym empatia łączy się z konsekwencją i wymaganiem.

---

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Verbi Valor Inspiratorium: "Pozytywna dyscyplina w szkole i przedszkolu" 17.05.2021