Powrót do strony Verbi Valor
20 kwietnia 2021


Verbi Valor Inspiratorium: "Pozytywna dyscyplina w szkole i przedszkolu" 19.04.2021

Jak podkreślili uczestnicy warsztatów, to było niezwykle praktyczne spotkanie z Sylwią Anderson - Hanney. Podczas warsztatów z pozytywnej dyscypliny uczestnicy otrzymali pakiet narzędzi do jej wdrażania w środowisku szkolnym oraz przedszkolnym.

--------

Projekt współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Verbi Valor Inspiratorium: 19.04.2021 "Pozytywna dyscyplina w szkole i przedszkolu"