Powrót do strony Verbi Valor
14 maja 2021


Verbi Valor Inspiratorium: "Pozytywna dyscyplina w szkole i przedszkolu" 10.05. 2021

Kolejne warszaty z nową metodą pracy z dziećmi zarówno w szkole jak i pzredszkolu a także na rodzicielskim szlaku. W podróż po praktycznej stronie pozytywnej dyscypliny zabarała uczestników popularyzatorka tej metody w Polsce Sylwia Anderson - Hanney.

---

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Verbi Valor Ins[piratorium: "Pozytywna dyscyplina w szkole i przedszkolu" 10.05. 2021