Powrót do strony Verbi Valor
27 listopada 2022


Verbi Valor Inspiratorium: "Jak stawiać empatyczne granice?" 22.11.2022

To już kolejne warsztaty, które poprowadziła Ewa Tyralik-Kulpa - Trenerka komunikacji umiejętności psychospołecznych, rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, na stałe związana ze Szkołą Komunikacji Opartej na Empatii. Wykładowczyni empatycznej komunikacji opartej na NVC na Studiach Podyplomowych na (Komunik acja Oparta na Empatii w Organizacjach) oraz na UW (Przedmiot Proces Komunikacji w Szkole i Przedszkolu dla studentów pedagogiki). Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się czym są zdrowe granice, a kiedy granice „chorują” – i jakie to ma dla nas znaczenie a także szukali sposobów na ich empatyczne stawianie. Istotnym elementem warsztatów były ćwiczenia z zakresu empatycznego odmawiania. W warstwie merytorycznej warsztat został opierał się o Porozumienie bez Przemocy a także uczestnicy zapoznali się sz podpowiedzi ekspertów w zakresie komunikacji (J. Steward, T. Gordon), podpowiedzi neuronauki (D. Siegel), a także narzędzi Resonant Healing Sarah Payton.

---

Projekt współfinansowany z Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Verbi Valor Inspiratorium: "Jak stawiać empatyczne granice?" 22.11.2022