Powrót do strony Verbi Valor
28 sierpnia 2020


Verbi Valor Inspiratorium - 26.08.2020r.

Tematem kolejnego spotkania w ramach Verbi Valor Inspiratorium była kwestia zamiany myślenia z MUSZĘ na WYBIERAM. Spotkanie poprowadziła Marta Łazarczyk - trener umiejętności interpersonalnych.

Spotkanie stało się okazją do zastanowienia nad komunikacją - jednego z najważniejszych filarów naszego funkcjonowania w społeczeństwie. W jaki spoób można ją usprawnić? Jak budować dobre relacje z otoczeniem przy jednoczesnym zachowaniu swojego dobrostanu? Z takimi zagadnieniami pracowała grupa osób, którym kwestia komunikacji, dialogu i relacji jest bliska. 

---------------

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Verbi Valor Inspiratorium 26.08.2020