Powrót do strony Verbi Valor
21 grudnia 2021


Verbi Valor Inspiratorium: 18.12.2021 "Mikro Kręgi – czyli jak usłyszeć się, kiedy jest trudno w relacjach?"

Tematem spotkania były mini - kręgi naprawcze, które jako metoda bardzo dobrze sprawdzają się w naprawianiu trudnych relacji. Właśnie o tym mówiła w swoim warsztacie Beata Moczkowska - mediatorka NVC, facylitatorka Kregów Naprawczych, trenerka, coach. Jedna z fundatorek i wiceprezeska Fundacji 4 KROKI www.4kroki.org Jako mediatorka i facylitatorka wpiera ludzi w rozwiązywaniu konfliktów. Prowadzi warsztaty inspirując, jak się porozumiewać, aby pozostać w zgodzie ze sobą i zadbać o relacje. Bazuje na Nonviolent Communication (NVC), nazywanej „językiem życia”, której jest wielką entuzjastką i praktykiem. Widzi konflikty, jako naturalną część życia, a ich rozwiązywanie jako szansę na odbudowanie kontaktu i znalezienie rozwiązań uwzględniających potrzeby każdej ze stron. Marzy o tym, by dzieci uczyły się rozwiązywania konfliktów już od przedszkola.

------------

 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Verbi Valor Inspiratorium: "Mikro Kręgi – czyli jak usłyszeć się, kiedy jest trudno w relacjach?"18.12.2021