Powrót do strony Verbi Valor
16 lipca 2020


Verbi Valor Inspiratorium - 08.07.2020

Głównym tematem lipcowego spotkania w ramach Inspiratorium było zagadnienie WDZIĘCZNOŚCI. Uczestnicy spotkania zastanawiali się w jaki sposób można sobie oraz innym okazać wdzięczność.

Spotkanie w ramach Inspiratorium było ciekawym połączeniem wykładu Marty Łazarczyk - trenera umiejętności interpersonalnych z pracą w małych grupach. Był czas na rozmowę i dzielenie się własnymi doświadczeniami. 

---------------

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Verbi Valor Inspiratorium 08.07.2020