Czym jest Busol@ ? 

Na pewno jest szansą na zmianę kierunku myslenia. To nowe patrzenie na rzeczywistość w której jesteśmy, działamy i funkcjonujemy na co dzień.

 Busol@ jest także narzędziem, które pragniemy udostępnić każdemu, kto zechce otworzyć sie na aktwyność i twórcze działanie.

Jesteśmy dla Ciebie i z troską myślimy o tym co nas wspólnie otacza 

​​​​​​​

CZYTAJ DALEJ 

WOLNOŚĆ SUMIENIA

Każdy ma prawo do swoich myśli!

Każdy ma swój światopogląd, swoje zdanie, które winno być szanowane w każdej sytuacji!

POSTAWY SPOŁECZNE OBYWATELSKIE PATRIOTYCZNE

Realizacja  projektu Busol@  nawiązuje do realnych problemów i potrzeb społeczeństwa. Istnieje bowiem coraz bardziej wyraźna potrzeba wspierania wolności wyznania w naszym kraju, istnieje potrzeba przeciwdziałania demoralizacji młodzieży/ nieletnich. 

PRZECIWDZIAŁANIE DEMORALIZACJI

Nasze działania nastawione są na kształtowanie pozytywnych postaw. Wszystko po to, aby uświadamiać uczestników o wadze i skali problemu demoralizacji i przestępczości występującej wśród dzieci i młodzieży.  

WOLNOŚĆ SUMIENIA, WYZNANIA I CHRYSTIANOFOBIA

Tak na świecie, jak i wnaszym kraju mamy do czynienia z nasilającymi się przejawami agresji i aktami wandalizmu na tle religijnym. Dlatego w realizacji naszego projektu będziemy chcieli przeprowadzić różnego rodzaju akcje, które będa miały na celu uświadomienie o negatywnych skutakch takich działań. Pragniemy tworzyć kampanie reklamowe i inne pzredsięwzięcia, mające na celu zmianę postaw Polaków.

WOLNOŚĆ SUMIENIA

Szanować światopogląd drugiego i wejść  z nim na drogę kultury dialogu to wyzwanie, które jest umiejętnością.  

Uczymy się tego!