Powrót do strony Webinaria
18 kwietnia 2021


Seminarium: "Świadomy rodzic - świadomy mocy wypowiadanego słowa" 16.04.2021

Było to niezwykłe szkolenie dla rodziców, które ukazywało w jak spoób komunikujemy się z dziećmi. Co więcej prowadzący Łukasz Wojtacha zwracał uwagę, że nie należy się po prostu kuminikować, ale trzeba mieć świadomość, jakie słowa wypowiadamy pod adresem naszych dzieci. Okazauje się bowiem, że słowa mają moc i te usłyszane od rodziców są podstawowym fundamentem na którym budujemy swoje poczucie tożsamości i wartości.

--------

Projekt współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Seminarium: "Świadomy rodzic - świadomy mocy wypowiadanego słowa" 16.04.2021