Powrót do strony Webinaria
15 marca 2021


Seminarium: "Przeciwdziałanie wykluczeniu młodzieży poprzez wsparcie w budowaniu właściwych postaw i wartości w środowisku szkolnym i rówieśniczym" Janów Lubelski 11.03.2021

11 marca 2021 w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim odbyło się szkolenie pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu młodzieży poprzez wsparcie w budowaniu właściwych postaw i wartości w środowisku szkolnym i rówieśniczym.” W szkoleniu online wzięło udział ponad 50 nauczycieli.

---

Projekt współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Seminarium: "Przeciwdziałanie wykluczeniu młodzieży poprzez wsparcie w budowaniu właściwych postaw i wartości w środowisku szkolnym i rówieśniczym" 11.03.2021