Powrót do strony Webinaria
20 października 2021


Seminarium: "Powrót dzieci po pandemii do szkoły" 18.10.2021

W Dytmarowie odbyło się seminarium dla nauczycieli, dotyczące powrotu dzieci po czasie nauki zdalnej do szkół. Spotkanie z nauczycielami prowadził Krystian Sroka, który zwrócił uwagę na rolę szkoły i nauczycieli w procesie naprawy relacji na linii dziecko - środowisko. Ważne jest, aby nauczycieli zwracali uwagę na to, w jaki sposób dzieci zachowują się po powrocie, jakie mają problemy czy nawiązują kontakty z rówieśnikami. Zdaniem prowadzącego wszyscy potrzebujemy wzajemnej empatii i zrozumienia, bo sytuacja w jakiej znaleźliśmy się jako społeczeństwo była i jest nadal wyjątkowa.

-----------

Projekt współfinansowany z Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Seminarium: "Powrót dzieci po pandemii do szkoły" 18.10.2021