Powrót do strony Webinaria
21 stycznia 2022


Seminarium: "Porozumienie bez przemocy"

Seminarium, którego tematem było porozumienie bez przemocy zostało poprowadzone przez Beata Moczkowska - mediatorka NVC, facylitatorka Kregów Naprawczych, trenerka, coach. Jedna z fundatorek i wiceprezeska Fundacji 4 KROKI www.4kroki.org Jako mediatorka i facylitatorka wpiera ludzi w rozwiązywaniu konfliktów. Jak podkreślali sami uczestnicy było to bardzo inspirujące spotkanie, którego fundamentem była nauka komunikacji bez przemocy.

--------------

 Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Seminarium: "Porozumienie bez przemocy" 18.12.2021