Powrót do strony Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne
21 listopada 2021


Razem silniejsi

Pomysłodawcy w trakcie wypracowywania pomysłu na swoje przedsięwzięcie zaznaczali, że ich działania będą poruszać się wokół tworzenia relacji w rodzinie i pomiędzy rówieśnikami. Wskazywali na negatywne skutki restrykcji pandemicznych dla dzieci i młodzieży. Dla wielu młodych stresem było wyrwanie od rówieśników, a nie troska o zdrowie. W opisie swojego pomysłu wykazywali przyrost uzależnień behawioralnych od Internetu, telefonu czy laptopa a także a to, że pandemia wywołała istotne zmiany w naszym codziennym życiu. Powoływali się także na to, że specjaliści udzielający wsparcia sygnalizują, że częściej dotyka nas smutek, lęki, negatywne myśli, trudne emocje czy problemy ze snem. Poprzez zaproponowane w swojej inicjatywie działania postanowili oderwać dzieci, młodzież i całe rodziny od skupiania się na tych trudnościach, a zaprosić do spotkania, aktywności, relacji. Swój pomysł postanowili powiązać z tym, iż w roku 2021 świętowaliśmy jako Polacy beatyfikację ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Beatyfikacja ta była sposobnością i zarazem zachętą do sięgania do jego nauki o narodzie i rodzinie, człowieku. Była także szansą, aby w projekcie pokazać wartości chrześcijańskie, jako te z których warto czerpać, przeciwstawiając się chrystianofobii.

Realizacja zadania skierowana była do dzieci, młodzieży i osób dorosłych -rodziców dzieci i młodzieży. Obejmowała zorganizowanie cyklu działań, które przybliżyły sylwetkę i wartości według, których żył Wielki Prymas. Była to próba namysłu nad nauczaniem Prymasa Tysiąclecia, ale nie w sensie tylko historycznym. Chodziło o to, by światło tego nauczania spróbować rzucić na współczesne otaczające nas problemy duchowe, moralne, społeczne. Dlatego przy tej okazji zorganizowano zajęcia edukacyjne dla dzieci pt. Poznając prymasa – odkryjesz świętego. Program spotkań:

- Opowiadanie o dzieciństwie.

- Herb kard. Wyszyńskiego- symbolika. Co umieścił bym w swoim?

- Bóg, Maryja, Ojczyzna.

Bezpośrednimi odbiorcami zadania były dzieci z Placówki Wsparcia dziennego ,,Promyki Nadziei”, wolontariusze i ich rodzice.

 

 

-----------

 Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości