Powrót do strony Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne
30 listopada 2021


Blog "Dyskurs"

Inicjatorzy w ramach przedsięwzięcia postanowili stworzyć blog / stronę www pt. „Dyskurs”. Przedsięwzięcie polega na  tworzeniu postów, dotyczących szeroko rozumianego tematu dyskursu, dialogu, retoryki, „hate’u”, argumentacji i myślenia. Głównymi twórcami są wnioskodawcy, lecz zależy im na tym, by do współpracy zaangażować także inne osoby, które mogą wnieść do projektu wartościową treść. Konkretnym celem, który sobie stawiają, jest uwrażliwienie odbiorców bloga na niedozwolone rodzaje argumentacji, takie jak argumenty ad personam, nieuprawnione generalizacje i zbytnie uproszczenia co ostatecznie jest po prostu stosowaniem przemocy słownej.

 Za pomocą bloga pragną przyczynić się do poprawy jakości prowadzonych dyskusji, zarówno tych wielkich jak i tych małych, co przełoży się na skuteczniejsze rozwiązywanie sporów, podejmowanie bardziej przemyślanych  decyzji oraz wzrost kultury słowa. Inicjatorom zależy również na dotarciu do osób zainteresowanych pogłębianiem i poszerzaniem swojej wiedzy, lecz niemających narzędzi do tego, aby krytycznie analizować treści, z którymi się stykają. Ich celem jest wyposażyć odbiorców bloga w arsenał środków intelektualnych, które ułatwią im odróżnienie treści wartościowych od teorii spiskowych i mowy nienawiści. Umiejętność krytycznego myślenia jest szczególnie istotna w dobie powszechności Internetu, który zawiera treści zarówno merytorycznie wartościowe jak i rojące się od przekłamań i nieścisłości oraz przemocy słownej. Krytyczne myślenie jest kolejnym filarem funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim: zwiększa zdolność rozumienia norm społecznych, a tym samym – świadomość ich łamania. Ułatwia dostrzeganie i reagowanie na manipulację, mowę nienawiści oraz inne działania o charakterze przemocowym lub przestępczym