Verbi Valor

Verbi Valor Inspiratorium - 17.06.2020
Głównym celem spotkania, które odbyło się w Fundacji Alegoria było zdobycie umiejętności z zakresu komunikacji empatycznej. Uczestnicy poznali różne metody i działania związane z tym obszarem.
Zmiana zaczyna się od Nas
Verbi Valor to przestrzeń do budowania kultury dialogu. Chcemy dzielić się wiedzą z zakresu komunikacji wspierającej współpracę oraz inspirować do zmiany postaw, dających nową jakość relacji w środowisku rodzinnym, zawodowym i społecznym.