Powrót do strony Webinaria
20 września 2021


Seminarium: Wykluczenie dziecka w klasie i środowisku rówieśniczym. Jak temu zapobiegać? 13.09.2021

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Niebocku uczestniczyli w seminarium, które dotyczyło wykluczenia społecznego. Program szkolenia przewidywał wiele treści związanych z nawiązywaniem skutecznych relacji z uczniem, odkrywaniem jego osobowości a także z poznaniem sytuacji trudnych z którymi może się spotkać.

----------

Projekt współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Seminarium: Wykluczenie dziecka w klasie i środowisku rówieśniczym. Jak temu zapobiegać? 13.09.2021