Powrót do strony Webinaria
18 grudnia 2021


Seminarium: Rodzice i nauczyciele - partnerzy tworzący bezpieczne środowisko edukacyjne 16.12.2021

Jak stworzyć dobre środowisko edukacyjne dla ucznia, ale także dla własnego dziecka? Czy nauczyciele i rodzice mogą być w tym procesie partnerami? Nad tą właśnie kwestią zastanawiali się z Łukaszem Wojtachą nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Brzeziej Łące - uczestnicy seminarium w dniu 16 grudnia 2021.

--------

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Seminarium: Rodzice i nauczyciele - partnerzy tworzący bezpieczne środowisko edukacyjne 16.12.2021