Powrót do strony Webinaria
20 grudnia 2021


Seminarium: Porozumienie bez przemocy a konflikty 18.12.2021

Czy istnieje komunikacja i porozumienie bez pzremocy? Jeśłi tak, to jak się tego nauczyć? Takimi zagadnieniami zajmowali się uczestnicy seminarium, które odbyło się 18 grudnia 2021. Poprowadziła je Beata Moczkowska - mediatorka NVC, facylitatorka Kregów Naprawczych, trenerka, coach. Jedna z fundatorek i wiceprezeska Fundacji 4 KROKI www.4kroki.org Jako mediatorka i facylitatorka wpiera ludzi w rozwiązywaniu konfliktów. Prowadzi warsztaty inspirując, jak się porozumiewać, aby pozostać w zgodzie ze sobą i zadbać o relacje. Bazuje na Nonviolent Communication (NVC), nazywanej „językiem życia”, której jest wielką entuzjastką i praktykiem.

--------

 Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Seminarium: Porozumienie bez przemocy a konflikty 18.12.2021