Powrót do strony Webinaria
25 kwietnia 2021


Seminarium: Jak pomagać rodzinie oraz środowisku edukacyjnemu budować kulturę relacji, dialogu i wzajemnego wspierania się?" 20.04.2021

Szkolenie pzreznaczone było dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu dotyczyły zagadnień związanych ze zdobywaniem umiejętności potrzebnych do budowania kultury dialogu i wzajemnego zrozumienia w środowisku szkolnym.

--------

Projekt współfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Seminarium: Jak pomagać rodzinie oraz środowisku edukacyjnemu budować kulturę relacji, dialogu i wzajemnego wspierania się?" 20.04.2021