Powrót do strony Webinaria
6 listopada 2021


Seminarium: Jak kształtować środowisko edukacyjne, by wspierało wychowanie do właściwych postaw? 03.11.2021

Nauczyciele z Publicznego Przedszkola w Dydni byli uczestnikami seminarium, którego celem było budowanie świadomości dotyczącej stworzenia takiego środowiska edukacyjnego, które wspierałoby wychowanie właściwych postaw. Seminarium poprowadził Krystian Sroka.

 Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

 

Seminarium: Jak kształtować środowisko edukacyjne, by wspierało wychowanie do właściwych postaw? 03.11.2021