Powrót do strony Webinaria
20 maja 2021


Seminarium: " Świat lęków dzieci. Zagrożenie wykluczeniem i przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym" 10.05.2021

10 maja 2021 odbyło się spotkanie w ramach realizacji projektu Busol@. Szkoleniem zostali objęci nauczyciele pracujący w Szkole Podstawowej w Maszkowicach. To bardzo specyficzna placówka. Połowa jej uczniów stanowią dzieci Romskie, a w niektórych klasach liczba Romów sięga 90%. W tej mniejszości, kulturowo buduje się postawę inności i swego rodzaju wyjątkowości, co często przejawia się dużą ilością konfliktów z prawem. Badanie prowadzone przez Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie wykazały, że prawdopodobieństwo konfliktu z prawem, wykluczenia społecznego i marginalizacji podsyca tu ubóstwo, bezdomność oraz bezrobocie. Czynnik ten podwyższa utrudniona integracja mniejszości Romskiej oraz tzw. „tradycyjne przekonania”.

---

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Seminarium: " Świat lęków dzieci. Zagrożenie wykluczeniem i przeciwdziałanie zrachowaniom ryzykownym" 10.05.2021