Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne

Naucz się debatować! Śląski Turniej Debat Oksfordzkich dla drużyn początkujących, faza finałowa
Niniejsza inicjatywa była kontynuacją, rozwinięciem działań poprzedniej. W dniu 04.02.2022 odbyła się faza finałowa Śląskiego Turnieju Debat Oksfordzkich dla drużyn początkujących „Naucz się debatować” – wzięły w niej udział 4 drużyny początkujące, wyłonione w trakcie wcześniejszych rozgrywek grupowych  z  województwa śląskiego ze szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami. Podczas spotkania była obecna również publiczność, która obserwowała zmagania drużyn tego turnieju. W trakcie rozgrywek finałowych wyłoniono zwycięzcę turnieju , drużynę reprezentującą III LO w Katowicach oraz zdobywców drugiego miejsca oraz trzeciego. 
Randki Małżeńskie w Krakowie
Inicjatywa zakładała przeprowadzenie kilkudziesięciogodzinnych warsztatów (7 spotkań po około 3 godziny każde) dla minimum 10 par małżeńskich (20 osób) Małżeństwa zostały wyposażone w wiedzę oraz materiały dotyczące budowania głębokiej więzi małżeńskiej. Randki małżeńskie to cykl siedmiu spotkań, które są opracowane w taki sposób, aby pomóc każdej parze w pracy nad wzmocnieniem więzi oraz promować małżeństwo kobiety i mężczyzny jako coś wyjątkowego. Przeznaczone są dla par, które szukają praktycznego sposobu na zbudowanie silnych fundamentów relacji, na zrozumienie różnic pomiędzy kobietą i mężczyzną oraz na nauczenie się efektywnej komunikacji. Wszystko było pomyślane tak, że w kursie odnajdą się i te pary, które szukają nowych wyzwań, wrażeń, odświeżenia związku. Kurs zawiera sporo narzędzi i praktycznych pomysłów, które pomagają budować związek na całe życie. Spotkania odbywały się w Krakowie w restauracji Aquarius (barka na rzece Wisła). Odbywały się w wyjątkowej, romantycznej atmosferze – każde małżeństwo ma swój kawiarniany stolik, oferujemy kawę + słodkości. Każda para otrzymała materiały do pracy własnej – tzw. Przewodnik Uczestnika. Centralnym punktem każdego spotkania był czas na dialog małżeński. Czas pomiędzy spotkaniami miał służyć pracy własnej małżonków. Całość inicjatywy jest tak pomyślana, że pary prowadzące „Randki” wraz z kapłanem pozostają z małżeństwami-uczestnikami w stałym kontakcie: stanowią wsparcie w sytuacjach trudnych, pomagają przebrnąć przez sytuacje kryzysowe, służą swoją wiedzą i doświadczeniem. Istnieje możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę uczestników z parą prowadzącą lub kapłanem.
Poznaj emocje – buduj relacje
Inicjatywa „Poznaj emocje – buduj relacje” skupiała się na przeciwdziałaniu łamaniu norm życia społecznego, budowania społeczeństwa opartego o porozumienie a nie konflikt i promocji konstruktywnego współdziałania. W warsztatach zorganizowanych przez inicjatorów uczestniczyło 20 osób  dorosłych od 18 r.  Odbyło się 11 spotkań raz w tygodniu po min. 2 godziny zegarowe każde. Uczestnicy odkrywali nowe i ważne znaczenie emocji złoci. Mieli możliwość identyfikowania się   z nią i świadomego zauważania swoich zachowań pod jej wpływem. Celem warsztatów było zwiększenie ich świadomości i uważności na obecność emocji w ich życiu.
Bądźmy blisko
Projekt zakładał pochylenie się nad delikatną kwestią jaką jest wartość życia i jego utraty. W dobie rosnących roszczeń związanych z dostępem do aborcji, skupienie się na bólu osób tracących dziecko, jest przełożeniem akcentu i pokazaniem czym życie jest, zwłaszcza wtedy kiedy się je traci. Działania w ramach niniejszej inicjatywy realizowane były w okresie kwiecień – czerwiec 2022 r. Adresatami byli rodzice po stracie dziecka.
Warsztaty recenzenckie – nauka krytycznej oceny twórczości filmowej. Jak unikać przemocy słownej w pisemnych wypowiedziach na temat twórców i ich dzieł.
Pomysł na projekt pojawił się jako propozycja dająca odpór kreowana kultury wokół wszechogarniającej wolności słowa bez konsekwencji. Pomysł ten realizowany był w duchu odpowiedzialności za słowo i kształtowania świadomego odbiorcy kultury. Łamanie norm życia społecznego bowiem ,może dokonywać się także w mediach, filmach fabularnych czy dokumentalnych. Pomysłodawcy podczas wspólnego wypracowywania koncepcji, powoływali się na własne doświadczenia i obserwację dzisiejszego świata artystów, filmowców w którym dominuje pogląd sprzeczny z etyką i wartościami chrześcijańskimi. Inicjatorzy zatrudnili specjalistę z dziedziny krytyki filmowe, który poprowadził warsztaty dot. opisywanej kwestii. Odbiorcy zadania (20 osób biorących udział w warsztatach) uzyskali specjalistyczną wiedzę na temat fundamentalnych zasad pisania prac recenzenckich w tym podstawowych kryteriów tych prac, które eliminują język przemocy, język nienawiści i cynizmu w ocenie produkcji filmowych i teatralnych. Uczestnicy wzięli udział w interaktywnym ćwiczeniu wykorzystując zdobytą paletę kryteriów zasad i reguł oglądając wybrany przez wykładowcę film dokumentalny a następnie na swój sposób interpretując jego treść i zapisując swoje przemyślenia i uwagi w formie wstępnej recenzji filmowej.