Powrót do strony Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne
10 stycznia 2022


Warsztaty recenzenckie – nauka krytycznej oceny twórczości filmowej. Jak unikać przemocy słownej w pisemnych wypowiedziach na temat twórców i ich dzieł.

Pomysł na projekt pojawił się jako propozycja dająca odpór kreowana kultury wokół wszechogarniającej wolności słowa bez konsekwencji. Pomysł ten realizowany był w duchu odpowiedzialności za słowo i kształtowania świadomego odbiorcy kultury. Łamanie norm życia społecznego bowiem ,może dokonywać się także w mediach, filmach fabularnych czy dokumentalnych. Pomysłodawcy podczas wspólnego wypracowywania koncepcji, powoływali się na własne doświadczenia i obserwację dzisiejszego świata artystów, filmowców w którym dominuje pogląd sprzeczny z etyką i wartościami chrześcijańskimi. Inicjatorzy zatrudnili specjalistę z dziedziny krytyki filmowe, który poprowadził warsztaty dot. opisywanej kwestii. Odbiorcy zadania (20 osób biorących udział w warsztatach) uzyskali specjalistyczną wiedzę na temat fundamentalnych zasad pisania prac recenzenckich w tym podstawowych kryteriów tych prac, które eliminują język przemocy, język nienawiści i cynizmu w ocenie produkcji filmowych i teatralnych. Uczestnicy wzięli udział w interaktywnym ćwiczeniu wykorzystując zdobytą paletę kryteriów zasad i reguł oglądając wybrany przez wykładowcę film dokumentalny a następnie na swój sposób interpretując jego treść i zapisując swoje przemyślenia i uwagi w formie wstępnej recenzji filmowej.

-------- 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości