Powrót do strony Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne
9 marca 2023


Szkoła dla rodziców

Inicjatywa zakładała organizację warsztatów prowadzonych przez doświadczoną osobę będącą psychologiem, posiadającą uprawnienia do organizowania tego typu szkoleń. Grupą docelową byli rodzice, którzy spotykali się co tydzień, przez okres 6 tygodni. Celem spotkań było zwiększenie umiejętności wychowawczych oraz zmiana postaw prowadzących do lepszej komunikacji z dziećmi. Ważnym aspektem było budowanie świadomości i umiejętności rozwiązywania konfliktów, rozumienie i kontrola emocji zarówno rodziców, jak i dzieci, wzmacnianie samodzielności, poczucia sprawczości oraz odpowiedzialności. Wszystko to w duchu chrześcijańskim, którego podstawą w kontekście związku kobiety i mężczyzny jest rodzina. Cel ten wpisuje się w założenia konkursowe Funduszu Sprawiedliwości - przeciwdziałania zagrożeniom dla małżeństw i rodzin, w tym przeciwdziałanie propagowaniu zachowań sprzyjających demoralizacji dzieci i młodzieży. Miejscem spotkań była sala przy Parafii Chrystusa Króla w Bielsku Białej. W ramach działań projektowych odbyly się także zajęcia grupowe, których elementem był wypiek ciast. Działanie to miało na celu budowanie relacji, które są szczególnie ważne w kontekście budowania więzi rodzinnych. W całość działań organizację sali, promocję projektu, zaangażowana była grupa nieformalna działająca przy parafii. W działania także włączony był Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Bielsko – Żywieckiej.

------

 Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości