Powrót do strony Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne
9 marca 2023


Naucz się debatować! Śląski Turniej Debat Oksfordzkich dla drużyn początkujących, faza grupowa

Podstawowym celem niniejszego projektu było wspieranie młodzieży szkół ponadpodstawowych w świadomym uczestnictwie w życiu publicznym i społecznym.  Debata oksfordzka jest narzędziem do pracy z uczniami, która świetnie nadaje się do kształtowania takich kompetencji jak: umiejętność dojrzałej dyskusji, argumentacji, myślenia krytycznego, wyrażania własnych przekonań i poglądów, współpracy, szacunku dla siebie i przeciwników oraz przeciwdziałania ugruntowywaniu się stereotypów wśród młodzieży.

Organizatorzy wykorzystali narzędzie debat oksfordzkich,  przeprowadzając turniej debat oksfordzkich dla sześciu drużyn początkujących z szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego. Turniej był dwuetapowy, składał się z fazy grupowej oraz fazy  finałowej dla czterech wyłonionych drużyn. Niniejsza inicjatywa obejmowała organizację fazy grupowej na początku 2022 roku. Ze względu na sytuację pandemiczną, faza ta odbyła się online na platformie ZOOM.

Przed turniejem organizatorki, nauczycieli, przygotowały harmonogram turnieju, regulamin dla chętnych drużyn, internetowy formularz zapisu, zorganizowały także rekrutację i dokumentacja oraz opracowały tezy, które były wykorzystane podczas debat fazy grupowej. Uczestnicy otrzymali dwa tygodnie wcześniej komplet tez do pierwszej fazy turnieju. Podczas turnieju sześć drużyn zostało podzielone na dwie grupy. Faza grupowa została podsumowana na zakończenie turnieju, a uczestnicy otrzymali informację zwrotną na temat swoich umiejętności i przygotowania do debaty. Tak debaty, jak i informacje zwrotne będąca spotkaniami tuż po debatach miały za zadanie zwrócić uwagę młodym ludziom na ich potencjał a także propagować dialog, umiejętność porozumiewania się i szacunku dla drugiego człowieka. Całość działań miała mocny wymiar, jak to młodzież nazwała, „anty-hejtowy” pokazując, ze często relacja jest ważniejsza niż racja.

 

------

 Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości