Powrót do strony Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne
30 listopada 2021


Jak skutecznie przekonywać i być asertywnym? Warsztaty dotyczące umiejętności komunikacyjnych i perswazyjnych dla uczniów śląskich szkół

Jedno z zagrożeń na płaszczyźnie komunikacyjnej, które dostrzegli wśród młodzieży, zgłaszający pomysł , dotyczy problemów związanych z perswazyjnym oraz asertywnym wyrażaniem swojego zdania. Problem ten oddziałuje na młodzież na dwóch płaszczyznach: a) Generuje problemy rówieśnicze, polegające na trudnościach w codziennych sytuacjach komunikacyjnych. Brakiem umiejętności obrony przed „hejtem” (obroną wiary, obroną rodziny, obroną siebie). b) Osłabia szanse nieuprzywilejowanych lub słabszych komunikacyjnie uczniów w ich bieżących oraz przyszłych aktywnościach szkolnych, naukowych czy zawodowych. Inicjatorzy powoływali się na deficyt (zarówno na poziomie ilościowym jak i jakościowym) w kształceniu umiejętności komunikacyjnych w polskim systemie edukacji. Problem ten dodatkowo został pogłębiony przez pandemię COVID-19. Lukę tę, jak mówili nam inicjatorzy, próbują wypełnić organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne realizując warsztaty, spotkania, wykłady, webinaria czy konkursy. Projekt skupiony był zatem wokół przeprowadzenia szkoleń z zakresu skutecznego przekonywania i bycia asertywnym (w śląskich szkołach). W projekcie wzięły udział II LO w Sosnowcu oraz ZSO 1 w Rudzie Śląskiej. W pierwszej szkole odbyły się zajęcia w formie stacjonarnej oraz online. W szkole drugiej, z uwagi na sytuację pandemiczną, oba szkolenia musiały odbyć się w formie online. Brano to pod uwagę przy tworzeniu scenariuszy szkoleniowych, więc nie okazało się to żadną przeszkodą do przeprowadzenia zajęć w efektywny sposób. W projekcie udział wzięło ponad 20 uczniów z dwóch szkół (II LO w Sosnowcu oraz ZSO 1 w Rudzie Śląskiej).

Uczestnicy mogli zapoznać się z kluczowymi kompetencjami z perspektywy wchodzenia w dorosłe życie, czyli asertywnością oraz przekonywaniem. Mimo braku zajęć stacjonarnych w jednej ze szkół (odbyły się dwa zajęcia w formie online), zajęcia pozwolili uczniom rozwinąć swoje umiejętności, co z pewnością wpłynie na ich przyszłość oraz niedalekie decyzje związane np. z wyborem studiów. Uczestnicy potwierdzili podczas warsztatu problemy, które zdiagnozowaliśmy podczas ubiegania się o dofinansowanie do naszego projektu. Wskazywali na problemy komunikacyjne związane z pandemią Covid-19 i przejściem na tzw. naukę zdalną, co determinowało osłabienie więzi społecznych i pewności w sytuacjach komunikacyjnych. Przeprowadzone zajęcia pozwoliły wyposażyć ich w instrumentarium umożliwiające poprawę ich pewności siebie, a także umiejętności prowadzenia dyskusji, prezentowania swojego zdania, świadomości obywatelskiej a także krytycznego myślenia.

-----

 Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości