Powrót do strony Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne
30 listopada 2021


Debatancki nauczyciel - szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystania debaty oksfordzkiej jako narzędzia dydaktycznego.

Jak wskazali w opisie pomysłu inicjatorzy, debata oksfordzka to uporządkowana forma dyskusji, której celem jest przekonanie do stanowiska swojej drużyny. Debata ma ściśle określone zasady, dzięki którym zabronione jest wchodzenie sobie w zdanie, przeszkadzanie oponentom, czy obrażanie. Dzięki temu uczestnicy uczą się kulturalnej dyskusji i zaczynają rozumieć, że każdy ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie bez przerywania. Każdą taką dyskusję poprzedza odpowiednie przygotowanie – ma to niewątpliwie wpływ na rozwój kompetencji wyszukiwania informacji oraz krytycznego myślenia, a także wyszukiwania i zrozumienia argumentów drugiej strony dyskusji. Pomysł skupił się wokół przeszkolenia nauczycieli tak, by mogli bezproblemowo wykorzystywać debatę oksfordzką na swoich lekcjach. Zostali oni zapoznani z ideą i zasadami debaty, a następnie poznali sposoby na to, by jej użycie podczas lekcji było dla grupy uczniów jak najbardziej efektywne

W ramach inicjatywy przeprowadzono dwa szkolenia dla nauczycieli z tematu debaty oksfordzkiej jako narzędzia dydaktycznego i wychowawczego. Oba szkolenia odbyły się w formie online na platformie Zoom. Pierwszy dzień szkoleniowy skupiał się na temacie debaty oksfordzkiej. Drugie szkolenie natomiast było skupione wokół kwestii dydaktycznych i wykorzystania debaty w zakresie edukacyjnym. Narzędzie to bowiem może być stosowane na lekcjach, jako omówienie materiału szkolnego, ale tez na lekcji wychowawczej, jako narzędzie promujące kulturę słowa, kulturę dialogu. Nauczyciele poznali także debatę oksfordzką jako narzędzie dydaktyczne, które pozwala kształtować wrażliwość społeczną na wartość postaw obywatelskich i patriotycznych. Wszyscy nauczyciele, biorący udział w projekcie otrzymali 17 – stronnicową broszurę edukacyjną, która podsumowuje oraz uzupełnia poznaną w projekcie wiedzę.

 

 

------

 Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości