Powrót do strony Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne
3 lutego 2023


Bądźmy blisko

Projekt zakładał pochylenie się nad delikatną kwestią jaką jest wartość życia i jego utraty. W dobie rosnących roszczeń związanych z dostępem do aborcji, skupienie się na bólu osób tracących dziecko, jest przełożeniem akcentu i pokazaniem czym życie jest, zwłaszcza wtedy kiedy się je traci. Działania w ramach niniejszej inicjatywy realizowane były w okresie kwiecień – czerwiec 2022 r. Adresatami byli rodzice po stracie dziecka.

Cele ogólne, w jakie wpisywał się program to:

a)       zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej łamania norm życia społecznego,

b)      promowanie umiejętności radzenia sobie z zachowaniami o charakterze przestępczym.

          Cele szczegółowe programu:

a)     przeciwdziałanie zagrożeniom dla małżeństw i rodzin, w tym przeciwdziałanie propagowaniu zachowań sprzyjających demoralizacji dzieci i młodzieży,

b)      przeciwdziałanie ugruntowywaniu się stereotypów stanowiących pośrednią przyczynę przestępczości.

          Cele zostały zrealizowane podczas 3 spotkań grupowych (20 osób) oraz spotkań indywidualnych z członkami grupy, które prowadzone były przez doradcę życia rodzinnego oraz psychoterapeutę. Warsztaty grupowe prowadzone były w Elblągu przy parafii Wszystkich Świętych, a spotkania indywidualne w Gabinecie Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Harmonia przy

ul. Wyczółkowskiego 1/7. W czasie trwania programu uczestnicy otrzymali wsparcie i pomoc psychologiczną skierowaną na proces adaptacyjny po stracie dziecka. Nabyli również wiedzę w zakresie etapów żałoby  i możliwych napotkanych trudności. Rodzice po stracie wyposażeni zostali w  umiejętności opiekowania się samym sobą, poprzez świadomy wybór codziennych aktywności, czytanej literatury, bądź osób, które potencjalnie mogą udzielić im wsparcia. Tak, by zmniejszyć poczucie bezradności,  a zwiększyć uczucie sprawczości.  Spotkania dały uczestnikom szansę lepszego zrozumienia  swoich  emocji. Mogli oni nauczyć się je rozpoznawać, nazywać, a co najważniejsze wyrażać w sposób budujący relacje, tak aby nie przekształcały się w zachowania destrukcyjne i autodestrukcyjne. Uczestnicy zwiększyli również swoją świadomość w zakresie przyczyn łamania norm  społecznych poprzez wskazanie związku pomiędzy tłumionymi emocjami, a przemocą fizyczną

i psychiczną. Zostali wyposażeni w narzędzia, które pozwolą im radzić sobie z trudnymi emocjami, tak, aby nie eskalowały w kierunku zachowań o charakterze przemocowym. Całość zrealizowana była w kontekście promocji życia, jego wartości i ukazania tragedii jego przerwania.