Powrót do strony Świadomy obywatel: akcje / przedsięwzięcia animujące społeczności lokalne
27 grudnia 2021


Aktywizacja obywatelska uczniów w Gminie Jarocin

Pomysłodawcy niniejszej inicjatywy wskazywali na świat „covidowy” w którym żyje dzisiejsza młodzież. Charakterystyka tego świata wiąże się ze zmniejszoną aktywnością młodych ludzi, apatią oraz zwiększoną ilością czasu marnowanego w Internecie. Inicjatorzy projektu to studenci, którzy zauważając bierność młodzieży, swoich rówieśników i osób nieco młodszych, postanowili temu wyjść naprzeciw. Powołując się na konieczność realizacji pomysłu, w rozmowach z nami, zaznaczali, że bierność powoduje brak zaangażowaniem w swoje środowisko lokalne, tym samym rozwój społeczeństwa u podstaw. Z drugiej strony wiele aktywności jest niejako marnowanych, na mało konstruktywne spędzanie czasu, czyli „siedzenie na Internecie”. Ta grupa z kolei doświadcza „hejtu”, braku konstruktywnej rozmowy i zrywania relacji. Dlatego postanowiono zaprosić do wspólnego przedsięwzięcia skupionego wokół rozmowy, wokół komunikacji, wykorzystując narzędzie debaty w stylu oksfordzkim. Przeprowadzono zatem warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Jarocinie, spotkania z animatorami / tutoringi oraz zorganizowano w debacie wieńczącej całość. Warsztaty dotyczyły tematyki komunikacji, umiejętności słuchania, argumentowania swoich racji i obrony przed przemocą słowną. Z uwagi na sytuację pandemiczną warsztaty i debatę zorganizowano w formie on-line

---------

 Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości