Blog

Jak pracować (uczyć się) zdalnie, żyć z rodziną i przetrwać?
W czasie, gdy pandemia nie zwalnia, dzieci i młodzież uczą się zdalnie, a niektórzy rodzice również pracują w systemie home office, dla wielu rodzin jest to czas dużego stresu oraz napięcia. Sytuacji nie poprawia fakt, że jako społeczeństwo od wielu miesięcy pozostajemy w dystansie społecznym i izolacji. Rodzi to wiele nowych problemów, jak choćby brak kontaktu z ludźmi, co dla dzieci i młodzieży jest szczególnie dotkliwe. Nauka i praca w domu niosą ze sobą, zarówno korzyści, jak i straty. Czasem pojawia się wręcz istna mieszanka emocjonalna. Jak zatem żyć? Jak się wspierać? Jak budować odporność psychiczną?
Najstarsze zdjęcie w rodzinie
Korzenie tego projektu sięgają roku szkolnego 2009/2010, który to Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło  Rokiem Historii  Najnowszej, a  Małopolskie Kuratorium Oświaty wraz z wieloma instytucjami wspierającymi podjęło inicjatywę pod nazwą Małopolski Rok Historii Najnowszej. Wtedy to, w gronie nauczycielek zespołu edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Tarnowie, zastanawiałyśmy się, jak naszemu - tak młodemu uczniowi uświadomić, czym jest historia, jak go w tej historii osadzić, jak pokazać, że pomimo upływu czasu i śmierci naszych przodków, mieli i mają oni realny wpływ na współczesność i na przyszłość rodzin, jednostek, społeczeństwa
Verbi Valor Inspiratorium: Czas na relaks!
Rok 2020 zapamiętamy na długo. Ograniczone kontakty z innymi, zamknięcie w domach, lęk o zdrowie i płynność finansową. To dotknęło każdego z nas, niezależnie od wieku, pozycji społecznej, zainteresowań. To sprawiło, że znaleźliśmy się pod wpływem wielkiego stresu, dla niektórych trudnego do przezwyciężenia. Edukacja stanęła przed wielkim wyzwaniem, polegającym na gwałtownym przeniesieniu nauki z sal szkolnych do internetu. Brak wypracowanych zasad nauczania zdalnego, brak znajomości platform do spotkań online, konieczność gwałtownej zmiany stylu pracy stały się przyczyną olbrzymiego stresu dla wszystkich uczestników edukacji, nauczycieli i uczniów, a także dla rodziców i bliskich.
Kręgi Naprawcze - czy mediacje bez klasycznych ról „winnego” i „ofiary” są możliwe?
Kręgi Naprawcze to metoda rozwiązywania konfliktów interpersonalnych opracowana przez Dominica Bartera w Stanach Zjednoczonych w latach 90-tych. O jej skuteczności świadczy fakt, że wprowadzona w szkole o bardzo wysokiej przestępczości - ponad 70 interwencji policji w ciągu roku - zmniejszyła znacznie jej nasilenie do interwencji. Podstawą teoretyczną metody jest idea Porozumienia Bez Przemocy M. Rosenberga
Verbi Valor Inspiratorium: Problem czy wyzwanie?
Dla aktywnie działających organizacji, zrzeszających lokalną społeczność, opierających swoje działania na spotkaniach, czas pandemii stał się problemem trudnym do udźwignięcia. Dotychczasowe formy pracy stały się niemożliwe, ograniczenia w spotkaniach, w przemieszczaniu się, lęk przed zachorowaniem sprawiają, że działalność małych, lokalnych organizacji została mocno zaburzona. Pojawiła się konieczność zmiany formuły działań, co wywołuje silny stres, poczucie bezradności u osób dotychczas intensywnie działających.