Blog

SYSTEMOWY OBRAZ NASTOLATKA: Przyczyny i konsekwencje zmian strukturze i działaniu układu nerwowego w okresie adolescenci z perspektywy ogólnej teorii systemów.
Układ nerwowy jest systemem o nieprawdopodobnej złożoności. Jak każdy system jest on zdolny do reakcji na zmiany warunków środowiska. Wykorzystuje do tego celu możliwości, jakie daje mu struktura oraz wbudowane w nią mechanizmy samoregulacji. Organizm ludzki, jak wszystkie organizmy żywe, zalicza się do tak zwanych układów otwartych. To nieco enigmatyczne określenie oznacza, że może on wymieniać z otoczeniem energię i materię. W przypadku większości układów taka sytuacja prowadzi do stopniowego rozpraszania się energii układu aż do wyrównania poziomu entropii z otoczeniem, czyli śmierci. Wszystkie układy otwarte dążą bowiem, zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, do wzrostu entropii, czyli do maksymalnego bałaganu. Porządek w przyrodzie jest bowiem kosztownym luksusem.
Ocena, która łączy a nie dzieli. Jak budować dobrą samoocenę ucznia?
Ocenianie a motywowanie… to często pojawiający się w przestrzeni szkolnej dylemat. Szczególnie ważnym jest zwrócenie uwagi na to, by ocena spełniała wobec ucznia, jak najbardziej motywującą rolę. W placówkach oświatowych trzeba uwzględnić też wymagania prawne, który zostały nałożone na szkoły. Opierając się na zapisach prawa, zmienionych w 2015 roku, należy zwrócić uwagę rolę informacji zwrotnej w procesie oceniania i jej motywacyjną funkcję, która ma szczególne znaczenie podczas oceniania zdalnego. Uczeń, który wiele zadań wykonuje samodzielnie, planuje swój proces uczenia się w oparciu o proponowane przez nauczyciela aplikacje/ komunikatory, bardzo potrzebuje kontaktu podczas którego otrzyma wskazówki dotyczące osiąganych sukcesów oraz dalszej pracy. Dlatego motywacyjna funkcja oceniania nabiera szczególnego znaczenia podczas edukacji zdalnej.
Ciekawa publikacja o edukacji w czasach pandemii
Dzisiaj na naszym blogu polecamy ciekawą publikację pod redakcją prof. dr hab. Jacka Pyżalskiego o edukacji w czasach pandemii.
Nowy spot, stare problemy
Znana PR-owa zasada mówi: "Nieważne jak mówią, ważne, aby nie przekręcili nazwy" Wydaje się, że w tym przypadku bardzo się to sprawdza.
Dzień dobry wrześniu!
Stało się. Wracamy do szkoły. Dzisiaj piszemy o lękach i niepokojach, ale także o szansie, którą daje nam czas pandemii.