Powrót do strony Blog
14 lipca 2020


Najpierw trzeba chcieć #dogadani

Oczywiście, że tak.  Każdy przecież o tym wie, że skuteczne działanie, opiera się na naszym zaangażowaniu i determinacji. Tak jest w edukacji, biznesie, tak jest także w komunikacji. Chociaż, być może dla wielu komunikacja jest pewnego rodzaju zaskoczeniem. A jednak…

Wydaje się, że podstawowym elementem każdej rozmowy jest paradoksalnie sama chęć jej podjęcia. Najpierw po prostu, trzeba chcieć się spotkać. Dopiero potem możemy porozmawiać. Chęć jest pewnego rodzaju wyrazem naszej woli. Jest próbą odpowiedzi na pytanie: po co właściwie chcę rozmawiać? Co jest motywem tej rozmowy? Dokąd ma ona doprowadzić mnie – nadawcę oraz Ciebie – odbiorcę. Chęć to także wychodzenie z tischnerowskich kryjówek, to znak naszej gotowości do rozmowy. O to ja, chcę nawiązać z Tobą rozmowę, dialog. Chcę nie oznacza, że to mi się uda. Jest to jednak niewątpliwie ważny element - czynnik niezbędny, aby pójść krok dalej. Owo chcenie jest trudne, bywa, że przez lata nieosiągalne w sytuacjach chociażby kłótni. Nieraz przecież obserwujemy zwaśnionych ludzi, którzy potrafią nie rozmawiać ze sobą przez kilka lat. Barierą jest tutaj fakt, że nie chcą się spotkać. Twarze pozostają w ukryciu. Bywa, że giną w kryjówkach. 


  Zatem wydaje się, że najtrudniejsza, nie jest już sama rozmowa zwaśnionych stron, ale właśnie ten moment, w którym rozpala się w głowie owo chcenie.  Oczywiście zawsze ta myśl pojawia  się pod wpływem czegoś lub kogoś: przyjaciela, mediatora. To często tzw. namawianie zwaśnionych stron do tego spotkania. Kto choć raz był w takiej sytuacji, to doskonale wie, że bywa to szalenie trudne. Popularne zwroty, które wtedy padają to: spotkałbyś się z nim. Najważniejsze, abyś przyszedł na to spotkanie.  Jak się zobaczycie to rozmowa sama zacznie się tworzyć – i tak dalej i tak dalej.  


Z tego przykładu jasno wynika, że najważniejszym elementem jest samo wyjście, podjęcie trudu spotkania czy zobaczenia drugiego człowieka. Jeśli to zostanie pokonane możemy zacząć rozmawiać. Oczywiście, ważne jest tutaj, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych czy napiętych relacji, aby stanąć do rozmowy bez wyższości czy dodatkowych uprzedzeń, ale to jest temat na zupełnie inny tekst. Tymczasem chcenie jest takim zagadnieniem, na które chciałam zwrócić uwagę. Chcieć - jest zatem, zawsze jakimś punktem wyjścia. Jakimś znaczy najważniejszym. 

 

_____

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.