Powrót do strony Blog
1 kwietnia 2022


Ks. Krzysztof Naczk: Czym jest integracja wewnętrzna i proaktywnie uważności

Dojrzała osobowość, stabilność emocjonalna jest procesem rozwoju osobistego, w którym uczestniczy bardzo wiele osób na przestrzeni całego naszego życia. Od początkowej zależności od rodziców przez autonomię okresu dorastania aż do współzależności w dojrzałym związku uczymy się komunikacji, bycia ze sobą i wyrażania autentycznego Ja. Ten proces rozwoju przebiega jednak w dynamice „od kryzysu do kryzysu”. Koncepcje rozwoju psychospołecznego widzą w tym procesie zarówno szansę wzrostu jaki zagrożenie utknięcia i deficytu. W dorosłym życiu musimy w sobie zintegrować to wszystko, co nas wzmocniło wewnętrznie i osłabiło psychicznie. Ten skomplikowany proces dojrzewania można nazwać zdobywaniem „integracji wewnętrznej”. Integracji tej możemy przyglądać się z różnych perspektyw: ciała, psychiki i ducha. Fundamentalne jest eksplorowanie świata odczuć i doznań, które pojawiają się w ciele oraz budowanie obrazu ciała opartego na akceptacji. Dużą rolę odgrywa intelekt i rosnąca samoświadomość skomplikowanego świata uczuć i emocji zwłaszcza z perspektywy rozwoju mózgu. Kolejnym krokiem jest wgląd w swoją historię życia i odpowiedź na pytanie, jak interakcje z ważnymi osobami wpłynęły na nasz sposób budowania relacji z ludźmi i postrzeganie świata. Do tego głębokiego odkrywania samego siebie warto zaprosić swoją przestrzeń ducha rozumianą jako kontakt z tą częścią naszej osoby, która pragnie odnaleźć swoje życiowe powołanie, sens życia, oprzeć się na wartościach czy wprost na Bogu. Tym, co w naszych czasach niezwykle wspiera proces integracji wewnętrznej, jest praktykowanie uważności (mindfulness). Proste zatrzymywanie się na chwili obecnej sprawia, że pojawia się przestrzeń na dostrzeganie złożoności świata wewnętrznego z jego bólem, napięciem, doznaniami, emocjami, myślami, potrzebami i natchnieniami. Praktykowanie uważności sprawia, że jest się bardziej dostrojeni do siebie, lepiej rozumiemy swoje reakcje, jesteśmy bardziej empatyczni wobec siebie i paradoksalnie też wobec innych.

Ks. Krzysztof Naczk - doktor teologii moralnej, psycholog, psychoterapeuta.

Absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii oraz Szkoły Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył kurs zaawansowany terapii systemowej prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Jest dyplomowanym terapeutą Somatic Experiencing® pracując psychofizjologiczną metodą leczenia objawów traumy i chronicznego stresu. Obecnie w trakcie szkolenia obejmującego leczenie traumy rozwojowej w modelu NeuroAffective Relational Model™ (NARM™). Pracował przez kilka lat na Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, par, warsztaty rozwoju osobistego oraz kursy i szkolenia w ramach Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Więź

 

------------------------

Projekt współfinansowany  z Funduszu Sprawiedliwośći, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości