Powrót do strony Blog
20 czerwca 2020


Komunikacja empatyczna, czyli co?

Poznaj 4 kroki skutecznej komunikacji, opartej na Porozumienie bez Przemocy (NVC). Odkryj nową rzeczywistość komunikacji, w której przekaz jest jasny, czytelny a uczestnicy tworzą przestrzeń opartą na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Komunikacja empatyczna, czyli co?

 

„Nie zapełniaj czasu mnóstwem słów. Raczej stwórz kontakt, w którym druga osoba powie Ci, co potrzebuje wiedzieć” Marshall B. Rosenberg . Komunikacji, o której przeczytasz w tym tekście, bazuje na Porozumieniu bez Przemocy (Nonviolent Communication-NVC). Twórcą NVC był Marshall Rosenberg.

 

Składa się z 4 kroków:

 

Krok I

Fakty. Formułowanie wypowiedzi opartej na faktach.

 • Opisujemy to, co spostrzegamy za pośrednictwem zmysłu wzroku, słuchu lub dotyku
 • Przedstawiamy fakty, co do których wszyscy mogą się zgodzić
 • Unikamy słów: zawsze, nigdy, często, rzadko, kiedykolwiek, ilekroć
 • Unikamy wszelkiego rodzaju ocen, osądów, diagnoz, interpretacji, krytyki, etykietowania, szufladkowania.

Krok II

Rozpoznanie i wyrażanie uczuć

 • Uczucia to ważne sygnały informujące nas, czy nasze potrzeby są zaspokojone
 • Ważne, aby odnaleźć takie słowa opisujące uczucia, które wskazują na punkt ciężkości tych uczuć we mnie
 • Działania innych osób mogą wzbudzać nasze uczucia, ale nie są ich przyczyną.

Krok III

Dostrzeganie potrzeb ukrytych pod działaniami

 • Potrzeby są uniwersalne, wspólne wszystkim ludziom, różnią się tylko strategie, czyli sposoby zaspokajania potrzeb
 • Wszystkie nasze działania mają swój cel - chcemy zaspokoić którąś z naszych potrzeb, ważnych dla nas wartości
 • Konflikty i napięcia pojawiają się wtedy, gdy zakładamy, że istnieje tylko jeden sposób zaspokojenia danej potrzeby
 • Porozumienie z drugą osobą na poziomie potrzeb, zwiększa nasze szanse na rozwiązanie sytuacji konfliktowej w sposób uwzględniający potrzeby każdej ze stron
 • Mówienie o swoich potrzebach zwiększa możliwość ich zaspokojenia.

 

Krok IV

Formułowanie wykonalnych próśb

 • Sprawdź, czy twoja prośba nie jest żądaniem
 • Zwróć uwagę, że każde NIE ze strony twojego rozmówcy oznacza TAK dla jego ważnej potrzeby
 • Proś o to, czego chcesz, a nie o to, czego nie chcesz
 • Wyraź prośbę w języku działania (powiedz o tym, co chcesz, aby inni dla Ciebie zrobili, a nie, jacy mają być)
 • Proś o konkretne działanie w danym momencie
 • Sprawdź, czy twoja prośba jest szczegółowa i konkretna, a nie ogólna, czyli niewykonalna.
 •  

A gdyby zestawić dwa style komunikacji: język bez przemocy i język dominacji, to wglądałoby to tak, jak w poniższej tabelce.

 

Dwa style komunikacji wg PBP

Język Porozumienia bez Przemocy

 

 

Język dominacji

 

 

                                                           Intencje i cele

-Aby nawiązać porozumienie i budować relacje z innymi

-Aby dążyć do zaspokojenia potrzeb wszystkich stron

-Aby mieć rację

 

-Aby dostać to, czego chcę

 

                                                                 Motywacje      

-Radość

-Zaspokojenie potrzeb

Strach,  poczucie winy, wstyd, obowiązek

                                                     Strategie

-Dzielenie się swoimi uczuciami i potrzebami

-Wyrażanie siebie za pomocą metody 4 kroków:Fakt/Uczucie/Potrzeba/Prośba

-Słuchanie z empatią

-Przekonanie, że jest wiele sposobów na zaspokojenie potrzeb

-Dostrzeganie wyboru w każdym działaniu (wybieram, decyduję się, chcę)

-Odpowiedzialność za własne uczucia i potrzeby( czuję…, bo potrzebuję…)

-Interpretacje, oceny, osądy, oskarżenie, krytyka, żądania, porównania, stosowanie kar i nagród

-Słuchanie bez empatii ( przyznawanie racji lub nie, doradzanie, pouczanie, narzekanie, bagatelizowanie)

-Przekonanie, że jest tylko jeden sposób na zaspokojenie potrzeb

-Niedostrzeganie możliwości wyboru (muszę/powinienem, musisz/powinieneś)

-Zrzucanie odpowiedzialności za własne uczucia na innych ( czuję…, bo ty…/przez ciebie…)

 

Autorka tekstu

Marta Łazarczyk- trenerka kompetencji komunikacyjnych, coach, terapeutka w nurcie nooetycznym. Wspiera ludzi w lepszym komunikowaniu się, rozwiązywaniu konfliktów za pomocą narzędzi bazujących na NVC: mediacje, Kręgi Naprawcze. Autorka bloga na www.martalazarczyk.pl

 

 

---

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.