Powrót do strony Blog
10 lipca 2020


Empatia, czym jest i jak ją okazywać?

Empatia to jedna z podstawowych kompetencji związanych z komunikacją interpersonalną. Wielu spośród nas posiada wielką zdolność do empatii i jednocześnie ma wiele nie zawsze prawdziwych przekonań na jej temat. Powoduje to, że ta naturalna zdolność nie jest w pełni wykorzystywana a na pewno nie w tak dużym zakresie jak byśmy oczekiwali. Pewnie wielu z nas tęskni za zaufaniem do ludzi, bezpieczna bliskością, do tego, że możemy odczuwać radość, z tego powodu, że mamy myśl ze zostaliśmy zrozumiani i wysłuchani, że jesteśmy w społeczności i mamy poczucie spokoju, ze nie musimy nic udawać, odgrywać

Empatia wspiera uważność, świadomość tego, co się dzieje teraz w człowieku dzieje.

To nie zachowania innych są przyczyną naszej frustracji, złości, zaniepokojenia. One są wyzwalaczem naszych emocji, a przyczyną są niezaspokojone potrzeby. Kiedy zalewają nas emocje potrzebujmy empatii dla siebie: nazwania, tego co czuję i czego potrzebuję w związku z tym, co się dzieje. Po to, by nie reagować automatycznie, by osłabić mechanizmy obronne.

Bycie w kontakcie ze sobą jest wielkim zasobem, który może Nas wspierać na co dzień. 
Transformacja naszych relacji często obejmuje transformację siebie. Dwie osoby czują ból, ich potrzeby nie są zaspokojone – wygląda to na sytuacją patową, bo żadna z nich nie ma wystarczająco dużo empatii, żeby zacząć rozmowę. W takiej sytuacji warto zacząć od autoempatii.

Bycie w kontakcie ze sobą, może stać się Twoim cennym zasobem i wiecznie żywym źródłem wsparcia w trudnych sytuacjach.

Dając empatię sobie możemy być dla siebie wsparciem w trudnych sytuacjach, by w konsekwencji mieć z czego czerpać i dawać innym. 

Możesz teraz wykonać poniższe ćwiczenie:

 

Co myślę?

Opisz pojawiające się w głowie myśli

 

Co czuję?

Sprawdź jakie uczucia  wywołuje u Ciebie ta obserwacja?

 

Czego potrzebuję?

Co jest teraz dla mnie ważne? Jaka twoja potrzeba nie jest w wystarczającym stopniu zaspokojona?

Co w związku z tym chcę zrobić?

Jaką mam do siebie prośbę? Jakie działanie chcę i mogę podjąć?

  ↑↑↑

 

 

Empatia wobec innych

 

Według M.Rosenberga empatia to taki sposób pełnej skupienia obecności i słuchania drugiej osoby, aby za jej słowami, niezależnie od ich treści, odnajdywać uczucia i stojące za nimi ważne dla tej osoby potrzeby. W empatycznej komunikacji potrzeby obu stron są brane pod uwagę i są tak samo ważne.

Empatia to uważne wsłuchiwanie się w uczucia i potrzeby. To towarzyszenie drugiej osobie swoją obecnością bez oceniania, udzielania rad czy pocieszania. Podstawą takiego kontaktu z drugą osobą jest wiara w to, że każdy z nas ma w sobie potencjał do znalezienia najlepszego dla siebie rozwiązania. 

W komunikacji empatycznej kluczowe jest budowanie porozumienia, czyli tworzenie takiej jakości kontaktu, gdzie potrzeby wszystkich rozmówców są ważne i szanowane.

 

Empatia wobec innych w 4 krokach:

(Jak może wyglądać dana sytuacja z punktu widzenie drugiej strony)?

 

I. Fakty    (konkretne spostrzeżenia, wydarzenia, fakty bez własnej interpretacji, oceny i krytyki, „zapis okiem kamery”)

Kiedy widzisz/słyszysz/przypominasz sobie

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................

II. Uczucia    (będące wynikiem konkretnej obserwacji)

Czujesz……?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................

III.  Potrzeby  (uniwersalne dla każdego człowieka, nie dotyczą konkretnej osoby, jest wiele strategii na ich zaspokojenie)

Ponieważ potrzebujesz?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................

IV. Prośba   (nie jest żądaniem, jest wykonalna, mierzalna, dotyczy teraźniejszości)

I prosisz o?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................

 

 


Autorka tekstu

Marta Łazarczyk- trenerka kompetencji komunikacyjnych, coach, terapeutka w nurcie nooetycznym. Wspiera ludzi w lepszym komunikowaniu się, rozwiązywaniu konfliktów za pomocą narzędzi bazujących na NVC: mediacje, Kręgi Naprawcze. Autorka bloga na www.martalazarczyk.pl

 

---

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.