Powrót do strony Audio
5 czerwca 2022


Odcinek 45: Bunt przeradzający się w christianofobię

Gościem Eweliny Zamojskiej jest ks. Piotr Spyra - ewangelizator i twórca wielu przedsięwzięć dla młodzieży. W kolejnym odcinku rozmowa bedzie dotyczyła, tego w jaki spoób bunt może pzrerodzić się w chrystianofobię.

-----------------

Projekt współfinnasowany ze  środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.